Zarar Olasılığınız
 

2019 yılı 2. Çeyrek Sonuçları

Karda olan Hesapların Oransal Dağılımı

Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı

%26

%74